Məhsullar

PA-200MX Stereo 10 kanallı Mixer
Yeni
425 ₼
PA-200MX Stereo 10 kanallı Mixer
CMX
Anons sistemləri
CSK-46W Tavan spikeri
Yeni
25 ₼
CSK-46W Tavan spikeri
CMX
Anons sistemləri
CSK-66M Tavan spikeri
Yeni
30 ₼
CSK-66M Tavan spikeri
CMX
Anons sistemləri
CSK-810M Tavan spikeri
Yeni
55 ₼
CSK-810M Tavan spikeri
CMX
Anons sistemləri
FCS-66FEN 6.5 ”tavan spikeri
Yeni
70 ₼
FCS-66FEN 6.5 ”tavan spikeri
CMX
Anons sistemləri
HSK-30TEN Xarici rupor dinamiki
Yeni
110 ₼
HSK-30TEN Xarici rupor dinamiki
CMX
Anons sistemləri
MCX6U 6 Kanallı Mixer
Yeni
500 ₼
MCX6U 6 Kanallı Mixer
CMX
Anons sistemləri
MCX12U	12 Kanallı Mixer
Yeni Premium
670 ₼
MCX12U 12 Kanallı Mixer
CMX
Anons sistemləri
U202 Dinamik mikrofon
Yeni Premium
33 ₼
U202 Dinamik mikrofon
CMX
Mikrofonlar
PL-60B Podyum şöbəsi
Yeni Premium
1100 ₼
PL-60B Podyum şöbəsi
CMX
Anons sistemləri
PL-60W Podyum şöbəsi
Yeni Premium
1100 ₼
PL-60W Podyum şöbəsi
CMX
Anons sistemləri
VC-C30 100V səs tənzimləyicisi
Yeni
33 ₼
VC-C30 100V səs tənzimləyicisi
CMX
Anons sistemləri
DU-50 PA Drayver bloku 100V
Yeni
100 ₼
DU-50 PA Drayver bloku 100V
CMX
Anons sistemləri
DAU200 AM / FM Tuner
Yeni
275 ₼
DAU200 AM / FM Tuner
CMX
Anons sistemləri